Category: Blog

holesterol

Regulacija holesterola i triglicerida

Holesterol i trigliceridi predstavljaju dva oblika lipida, odnosno masti. Holesterol, je između ostalog, potreban za izgradnju ćelijskih membrana i proizvodnju nekoliko elementarnih hormona. Trigliceridi, koji predstavljaju lanac masnih kiselina visoke energije, obezbeđuju veliki deo energije potreban za normalno funkcionisanje ćelije.
More info

2

Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je progresivna metabolička bolest kostiju, koja se karakteriše smanjenjem mineralne gustine (mase) kosti (gubitak kalcijuma iz kosti). To dovodi do smanjenja čvrstine kosti, povećanja fragilnosti i porasta rizika za nastanak preloma kosti. Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost. Prelomi mogu nastati posle lakših trauma ili čak bez povrede (tzv. spontani prelomi). More info

zdrava hrana kandida

Kako se izboriti sa “Kandidom”

Crevna kandidijaza je danas sve veći problem u razvijenom svetu i kod nas, pre svega, zbog veće upotrebe visoko prerađene hrane kao i namirnica kojima je dodat šecer. Uzrok je uglavnom gljivica Candida albicans. Nalaz Candida albicans na bilo kom drugom mestu u organizmu, osim u digestivnom traktu, po definiciji predstavlja patološko stanje i mora se lečiti lekovima.
More info